Zásady ochrany osobních údajů

Registrací na stránkách Bezones.com Návštěvník dává Provozovateli stránek svobodný a vědomý souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v rozsahu Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a pracovní e-mail. Návštěvník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Provozovatel má právo zasílat Návštěvníkovi na e-mailovou adresu uvedenou při registraci obchodní sdělení (newsletter, upozornění na novinky a změny, nabídky vlastních služeb, partnerské nabídky). Návštěvník má právo kdykoli tento souhlas, nebo jeho dílčí části odvolat, a to zcela zdarma a bez uvedení důvodů.

Provozovatel přijme taková opatření, která jsou v jeho sílách, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení jejich zpracování.