Vlastnosti

Získejte nové zakázky

Získejte nové zakázky

94 % nákupčích v B2B segmentu si před finálním obchodem vyhledá informace o potenciálním dodavateli online. Zajímá je hlavně finanční stabilita, reputace firmy, hodnocení a doporučení od partnerů. Profil firmy Bezones v sobě proto propojuje tzv. statické údaje, které jsou běžně dostupné na webových stránkách společností nebo ve firemních katalozích/rejstřících, a tzv. dynamické údaje, které pravidelně sdílíte spolu s ostatními členy Bezones – realizované zakázky, aktuální nabídky & poptávky, PR články nebo změny ve firmě.

Sdílejte nabídky a poptávky

Sdílejte nabídky a poptávky

„Živé“ CRM je nutností každé firmy, která chce se svými kontakty aktivně pracovat. Nakoupené e-mailové adresy/databáze telefonních čísel nikdy nic nepřinesou a přes Facebook se obchod v B2B jen tak neuzavře. Bezones je sociální sítí přizpůsobenou k ryze obchodním účelům. Za každou „ikonkou“ stojí reálný člověk s danou pracovní pozicí, příslušností k firmě, referencemi a aktuálním e-mailem nebo telefonem. Vždy tak oslovíte tu nejrelevantnější osobu tím nejefektivnějším způsobem. Ať už jde o partnery, klienty, zákazníky nebo dodavatele.

Najděte nové partnery

Najděte nové partnery

Novinky v sortimentu vaší firmy či celého oboru, inovativní řešení, se kterými přicházíte na trh, nebo akce, kde se jako firma prezentujete. Opravdu má smysl si platit drahé PR články, které si přečte jen malá část cílové skupiny, nebo trávit hodiny nad newslettery, které otevře stěží 5-10 % kontaktů ve vaší databázi? V Bezones můžete přidávat příspěvky online a být tak neustále na očích nejen svým kontaktům, ale také okruhu firem, se kterými jste ve spojení. Navíc si můžete vyčlenit aktualizace těch, co vás nejvíce zajímají, a vrátit se k nim později – až budete mít čas. 

Budujte svou značku

Budujte svou značku

Zkušenosti stávajících zákazníků společnosti jsou součástí běžných hodnoticích kritérií při výběru dodavatele. Ověřená doporučení ke konkrétním realizacím včetně jejich historie zase vytváří objektivní obrázek o vaší firmě a zvyšují pravděpodobnost oslovení do výběrového řízení. Veřejný profil v Bezones  je moderní jednostránkovou webovou prezentací, která slouží jako online referenční listina. Poskytnutím reference u profilu partnerské společnosti potvrdíte její odbornost a zároveň zviditelníte svoji značku. Model win-win je tak vždy zaručen.

Ukažte své reference

Ukažte své reference

Dlouhodobě fungující obchodní vztahy se zástupci konkrétních společností hrají v B2B klíčovou roli. Okruh partnerů není tak široký jako ve spotřebitelském sektoru a akvizice je mnohonásobně dražší než věrná spolupráce trvající roky. Bezones umožňuje nastavit a sledovat komunikaci mezi jednotlivými zástupci firem, zajistit zastupitelnost a zároveň udržovat konzistentní jednání a informování na úrovni Firma – Firma i v případě personálních změn v podniku.

Inspirujte se u ostatních

Inspirujte se u ostatních

Zaměření výhradně na B2B segment ve spojení s vlastnostmi sociální sítě a silou referenčního marketingu dělá z Bezones obchodně-marketingový nástroj, jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost a stabilní obchodní pozici obzvlášť pro malé a střední podniky. Vždyť nesilnějším propagačním nástrojem jste vy sami – vaše vazby, image, brand, realizace a reference. A to všechno díky Bezones ukážete na jednom místě.